Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις ετεροδοξίας (αιρέσεως) και οι όροι της ζωντανής παραμονής μας στην Εκκλησία

Ομιλία του Δημητρίου Τσελεγγίδη, Ομοτίμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, με θέμα «Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις ετεροδοξίας (αιρέσεως) και οι όροι της ζωντανής παραμονής μας στην Εκκλησία» σε εκδήλωση της Εστία Πατερικών Μελετών στο Δημαρχείο Αμαρουσίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.