Η Θεσσαλονίκη ως αφετηρία διαδόσεως του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου στους Σλάβους

Εισαγωγικά στο  Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Οι δρόμοι του Ελληνικού Πνεύματος στο κόσμο των Σλάβων», Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος -Εις Μνήμην καθηγητού Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου, από τον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Π. Νάκο, ο ποίος ανάπτυξε το θέμα: «Η Θεσσαλονίκη ως αφετηρία διαδόσεως του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου στους Σλάβους».