Η τήρηση των εντολών

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της τήρησης των εντολών του Θεού.