Η βιολιστική επιστήμη και τέχνη

Ο καταξιωμένος μουσικός Κυριάκος Γκουβέντας μιλάει για τη βιολιστική τέχνη, την καλλιέργεια της «εσωτερικής φωνής» του μαθητή, τη συμμετοχή όσων περισσότερων αισθήσεων στη μάθηση του βιολιού και την αναγέννηση της μουσικής παιδείας στις μέρες μας.

Για το πρώτο μέρος της συνέντευξης βλέπε εδώ