Η Βυζαντινή Αθήνα και η ταυτότητα της σήμερα

Ο κ. Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π. στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στην βυζαντινή και όχι μόνο Αθήνα μέσα από τους Ναούς που κοσμούν την πρωτεύουσα της Ελλάδος τόσο τους βυζαντινούς, όσο και της περιόδου της τουρκοκρατίας και του νεότερου ελληνικού κράτους καθώς και στην ανάδειξη τους μέσα από τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της Αθήνας.