Προσβάσιμη σελίδα

«Η ζωή και το ψαλτικό έργο του Παναγιώτη Χαλάτζογλου και του Ιωάννη»

Ο Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. μιλάει για τον εκδοθέντα τόμο «Η Ψαλτική Τέχνη στον Πόντο, Η ζωή και το ψαλτικό έργο του Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Η ζωή και το ψαλτικό έργο του Ιωάννη. Κριτική έκδοση εκδεδομένων και ανέκδοτων μελοποιήσεων των δύο Πρωτοψαλτών».

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ