Ύδωρ εκ Πέτρας

Η Πεμπτουσία είχε την χαρά και την τιμή που είχε να φιλοξενήσει σε συνέχειες αποκλειστική συνέντευξη του Πανοσιολογιώτατου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Γέροντος Ελισαίου. Σήμερα δημοσιεύει χάριν των εκλεκτών επισκεπτών της ενιαία την εν λόγω συνέντευξη με την ευχή το Πνευματικό Ύδωρ το οποίο έρρευσε από την Αγιορειτική Πέτρα του Αγίου Σίμωνος διά στόματος του σεβαστού Γέροντος Ελισαίου να συντελέσει προς πνευματική ωφέλεια πολλών.