Ιερά Μονή Μαχαιρά – Ουρανόδρομη πορεία

Ένα ταξίδι στη ζωή και στην ιστορία της Ιεράς Μονής Μαχαιρά στην Κύπρου.