Ιεραποστολή και διπλωματία στο έργο των αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου

Ο Αναπλ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ηλίας Ευαγγέλου, ομιλεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Η εκκλησιαστική ζωή και η λατρευτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης ως παράγοντες διαμόρφωσης της ιεραποστολικής πολιτικής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας", που διοργανώθηκε στη Θεολογική Σχολή το Μάιο του 2017. Θέμα της Ομιλίας του ήταν: "Η διπλωματική και ιεραποστολική διάσταση της αποστολής του Κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία