Είναι και σήμερα εφαρμόσιμος ο Χριστιανισμός;

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για το κύριο έργο των μοναχών, την μετάνοια, και απαντά στο ερώτημα εάν ο Χριστιανισμός είναι εφαρμόσιμος σήμερα.