«Εισαγωγικά στο Συμπόσιο της Βυζαντινής Μακεδονίας»

Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Νάκος εκφωνεί την εναρκτήρια ομιλία στις εργασίες του Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία –  Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη που οργάνωσε  στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4).