Είσoδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα

Ο Αναπλ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Μόσχος Γκουτσιούδης αναλύει ερμηνευτικά την περικοπή της Εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και μας αναφέρει τις ομοιότητες και διαφορές των Ευαγγελιστών.