Ιστορία της Δυτικής Θεολογίας

Ο Γεώργιος Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλά μιλάει για την ιστορία της δυτικής θεολογικής σκέψης.