Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του Πόντου

Η Δρ. Λαογραφίας κα Μυροφόρα Ευσταθιάδου μιλάει στο πρώτο μέρος της αποκλειστικής της συνέντευξης στην Πεμπτουσία για τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του Πόντου. Η κα Ευσταθιάδου αναφέρεται στη λαογραφία του Πόντου και τις διαφορές στην λαογραφία και παράδοση από περιοχή σε περιοχή του Πόντου. Τέλος μιλάει για τα ιστορικά στοιχεία που απαρτίζουν την ποντιακή παράδοση.