Ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής του Ευγένιου Βούλγαρη

Ο Πρωτοπρ. Ευγένιος Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών μιλάει για τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής του Ευγένιου Βούλγαρη.