«Κατελθόντα και σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα»

Εισήγηση του κου Βασιλείου Γιαννόπουλου, Ομ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Κατελθόντα και σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα» στην Θεολογική Ημερίδα με τίτλο: «Σάρκωση και κατ’ εικόνα», την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Θεολόγων «ΜΕΘΕΞΙΣ» το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου2019, Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.