Κλασικές σπουδές και θετικές επιστήμες: Επικοινωνία και συνεργασία

O Ακαδημαϊκός Πάνος Λιγομενίδης, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του «To Γίγνεσθαι :Επιστήμη, Κοινωνία, Παίδες», στο 15ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ναύπλιο, Μάρτιος 2014)