Κώδικες και κανόνες στην αγιογραφία. Η αγιογραφία στη ζωή της Εκκλησίας

Ο αγιογράφος Γιώργος Μποζάς μιλάει στην Πεμπτουσία για κώδικες και κανόνες στην αγιογραφία, καθώς και για την αγιογραφία στη ζωή της Εκκλησίας.