Μαθαίνουμε παίζοντας: υπολογισμός του g στο σχολικό εργαστήριο (Β’)

"Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ g ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ". Ο Αλέξανδρος Κατέρης,Φυσικός Β/θμιας Εκπαίδευσης δίνει παραδείγματα πειραμάτων στο σχολικό εργαστήριο - 15ο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ναύπλιο, Μάρτιος 2014)