Μαθήματα Ηγεσίας από τον Άθωνα: Οι αρχές για μία επιτυχημένη ηγεσία και συνεργασία

Ο κ. Θεόδωρος Σπηλιώτης, συγγραφέας, θεμελιωτής του Αθωνικού management, στο τρίτο μέρος της συνέντευξης του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στις αρχές για μία επιτυχημένη ηγεσία και συνεργασία μέσα από το παράδειγμα της οργάνωσης και διοίκησης μία μονής, με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ηγεσίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την παρουσία του ηγουμένου στη μονή.