»Μέσα από τους ανθρώπους βοηθάει ο Θεός τους ανθρώπους»

Ο Γέροντας της Καλύβης Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Σκήτης Μοναχός Νίκων ομιλεί για τη πνευματική προσφορά του μοναχισμού στο σύγχρονο άνθρωπο.