Ακαδημαϊκός Πάνος Λιγομενίδης: Μια ιδιάζουσα θεώρηση της εξελικτικής διαδικασίας της φυσης

VIDEO PLAYER by video hosting site
Ομιλία στο 14ο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών