Μια στοργική «Αγκαλιά» για μητέρα και παιδί

Η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Καλογεροπούλου - Μεταλληνού, Δρ. Θεολογίας και πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού "Αγκαλιά", μιλά για το όραμα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.