«Μοναστηριακά Δίκτυα στο Βυζάντιο ως Φορείς Διακίνησης των Εκκλησιαστικών Τάσεων της Κωνσταντινούπολης»

Ο Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου αναπτύσσει το θέμα: «Μοναστηριακά Δίκτυα στο Βυζάντιο ως Φορείς Διακίνησης των Εκκλησιαστικών Τάσεων της Κωνσταντινούπολης». Η διάλεξη δόθηκε στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων υπό τον γενικό τίτλο: «Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο».