Μόνιμη Έκθεση: «Παραδοσιακές Φορεσιές Μακεδονίας – Θράκης 1860-1960» (μέρος α’)

Η Νέλλη Μελίδου – Κεφαλά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και τ. Διευθύντρια του ΛΕΜΜ-Θ μιλά για τις παραδοσιακές ενδυμασίες της Μακεδονίας και της Θράκης, από το 1860 έως το 1960 και μας ξεναγεί στην έκθεση.