Μουσική σύνθεση με υπολογιστές;

Ο μουσικός Ανδρέας Ροδουσάκης μιλάει για την σύνθεση μουσικής με ηλεκτρονικά μέσα, σε σχέση με τον κλασικό τρόπο δημιουργίας της μουσικής.