Νεαρά Α΄του Αλεξίου του Κομνηνού περί απελευθερώσεως των Βουλγάρων δούλων της Θεσσαλονίκης

Ο Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιος Γκαβαρδίνας μιλάει στο Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία -Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη, που οργάνωσε  στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4). Εισηγείται το θέμα: «Νεαρά Α΄του Αλεξίου του Κομνηνού του έτους 1095, «εκφωνηθείσα εξ υπομνήσεως Θεοδούλου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης», περί απελευθερώσεως των Βουλγάρων δούλων της Θεσσαλονίκης».