Νίκος Αναδιώτης «Kρίση και ποιότητα της ηθοποιΐας σήμερα»

Ο Νίκος Αναδιώτης, ηθοποιός και γυμναστής, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για την κρίση και την ποιότητα της ηθοποΐας σήμερα