Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως θεολόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Παρακολουθούμε την εισήγηση του Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Βασιλείου Τσίγκου με θέμα:''Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως θεολόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας', που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Θεολογικού Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους» (Θεσσαλονίκη 9 και10 Δεκεμβρίου 2014).