Ο διχασμός, το μόνιμο φαινόμενο της Ελληνικής Ιστορίας

Ο Δρ Νίκος Ορφανίδης μιλάει για το φαινόμενο του διχασμού στην ελληνική ιστορία και την ματαίωση του οράματος της ένωσης της Κύπρου, τονίζοντας την πνευματική διάσταση των πραγμάτων και το μεγαλείο της συγχωρητικότητας.