Ο εθελοντικός οργανισμός »Το χαμόγελο του παιδιού»

Ο Χρἠστος Μουχτάρης μιλά για τη δράση και την προσφορά του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».