Ο Ευγένιος Βούλγαρης ως εκδότης θεολογικών έργων

Ο Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών μιλάει για την πολύπλευρη προσωπικότητα του Ευγενίου Βουλγάρεως, κυρίως για την εκδοτική προσφορά και δράση του μεγάλου ανδρός του 18ου αι.