Η αναγνώριση του έργου και της προσωπικότητας του Ευγένιου Βούλγαρη

Ο Βασίλειος Μακρίδης μιλάει για το έργο του Ευγένιου Βούλγαρη, την εκδοτική του παρουσία και τη προσφορά του στη δυτική λογιοσύνη.