Ο γ. Παΐσιος προείπε για την έλευση των προσφύγων και συνέστησε τη φροντίδα τους!

Ο "αρχοντάρης" του οσίου Παϊσίου, κ. Ανέστης Μαυροκέφαλος, θυμάται περιστατικά από το προορατικό χάρισμα του Γέροντα και ειδικότερα για την έλευση των Προσφύγων