Ο Γέροντας Αιμιλιανός και ο σύγχρονος κόσμος

Στο τέταρτο και κεντρικότερο σημείο της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία ο μακαριστός Ιερομόναχος Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης αναδεικνύει ουσιαστικά στοιχεία της προσωπικότητας του Γέροντος Αιμιλιανού. Βασική αρχή της διδασκαλίας και της ζωής του Γέροντος την οποία εβίωνε και μετέδιδε είναι ότι η Εκκλησία δεν σώζει με αυτό που κάνει, αλλά με αυτό που είναι. Στην βάση αυτής της αρχής ο Γέρων Αιμιλιανός συνδιαλέγεται με ελευθερία και άνεση με τον σύγχρονο κόσμο αποφεύγοντας διχαστικά διλήμματα.

Για το πρώτο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ

Για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ

Για το τρίτο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ