Ο Γέροντας Αιμιλιανός και ο σύγχρονος κόσμος

Σαν σήμερα, πριν από δύο έτη, ανεχώρησε για τις ουράνιες μονές ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η προσωπικότητά του και η διδασκαλία του αποτελούν βασικές και συστηματικές θεματικές της Πεμπτουσίας και από τις πρώτες προτιμήσεις των επισκεπτών και φίλων της.

Στο τέταρτο και κεντρικότερο σημείο της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία ο μακαριστός Ιερομόναχος Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης, ένα από τα πρώτα πνευματικά τέκνα του Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού, αναδεικνύει ουσιαστικά στοιχεία της προσωπικότητας του πολιού Γέροντος. Βασική αρχή της διδασκαλίας και της ζωής του Γέροντος την οποία εβίωνε και μετέδιδε είναι ότι η Εκκλησία δεν σώζει με αυτό που κάνει, αλλά με αυτό που είναι. Στην βάση αυτής της αρχής ο Γέρων Αιμιλιανός συνδιαλέγεται με ελευθερία και άνεση με τον σύγχρονο κόσμο αποφεύγοντας διχαστικά διλήμματα.

Για το πρώτο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ

Για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ

Για το τρίτο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ