Ο οικουμενικός και πολυεθνικός χαρακτήρας του Αγίου Όρους

Ο Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης ομιλεί για τις απαρχές του μοναχισμού στο Άγιον Όρος και τον πολυεθνικό χαρακτήρα της αθωνικής κοινότητας.