«Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται»

Ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης μιλάει για τον μεγάλο εχθρό του ανθρώπου, τον εγωισμό.