Ο Κώστας Λουδοβίκος μιλάει για την Σύγχρονη Τέχνη

Ο Κώστας Λουδοβίκος, εικαστικός εικονογράφος, ιστορικός τέχνης, σε συνέντευξη του στην Πεμπτουσία μιλάει για την σύγχρονη τέχνη. Πώς μπορεί στη σύγχρονη τέχνη, ιδίως σήμερα, να εκδηλώνεται ο σύμπας κόσμος, όχι μόνον πτωτικά και κατοπτρικά, ως σκιά, ούτε μόνο ελλειπτικά, ως εικόνα-παράσταση, αλλά να εκδηλώνεται λειτουργικά και πληρωματικά ως μηδέν-όλον, επομένως και ως αλουργίδα, ως στολή και σώμα της Θεότητας;