Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, απαντά

Ο μακαριστός γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης απαντά σε ερωτήσεις του ομ. Καθηγητή Παιδαγωγικών κ.Γεωργίου Κρουσταλάκη.