Ο Πλατωνικός Διάλογος «Τίμαιος» και η γέννηση του Κοσμογραφικού Μυστηρίου του Johannes Kepler

how to secure videos
Ο Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής) Παναγιώτης Παπασπύρου μιλά στο 2ο επιστημονικό συνέδριο "Φιλοσοφία και Κοσμολογία" για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Πλάτωνα (και συγκεκριμένα στον διάλογο "Τίμαιο") και στις επεξεργασίες του Johannes Kepler.