Ο πνευματικός πατέρας στη ζωή μας

Ο αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης μιλάει για την παρουσία του πνευματικού πατέρα στη ζωή του Χριστιανού και τη συμβολή του στον πνευματικό αγώνα του.