Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη χριστιανική ζωή

Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής στον Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης