Ο θαυμαστός βίος του οσίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού

Ο Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης ομιλεί για τις ουράνιες εμπειρίες που είχε ο όσιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός και την σημασία του αγώνα στη ζωή μας.