Ο θαυμαστός βίος του Οσίου Ιλαρίωνα του Αθωνίτη

Ο Γέροντας της Καλύβης Ιωάννου του Θεολόγου Νέας Σκήτης μιλάει για το θαυμαστό βίο του Οσίου Ιλαρίωνα του Αθωνίτη του ασκήσαντος στο Πύργο της Νέας Σκήτης.