Ο θεοφόρος μοναστής Ιωάννης ο Δομβοΐτης

Ο Πέτρος Μπότσης μιλάει για τον οσιακό βίο και τα ασκητικά παλαίσματα του Ιωάννη του Δομβοΐτη. Ο θεοφόρος μοναστής Ιωάννης ασκήτεψε στο Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ, του Δομβοΐτου, όπου παρέμεινε έγκλειστος μέχρι το τέλος της ζωής. Κοιμήθηκε τη πρώτη Ιουνίου του έτους 1962 κατά την ώρα της αναγνώσεως του Αποδείπνου.

Για τον οσιακό βίο του Ιωάννη του Δομβοΐτη βλέπε εδώ