Ο Βικέντιος Δαμοδός και η έκδοση της Δογματικής του

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών π. Γεώργιος Μεταλληνός μιλάει για τη ζωή, το έργο, και την έκδοση της Δογματικής του Βικέντιου Δαμοδού.
Κατηγορία:
Εκκλησία
Θέμα:
Δογματική