Ο θαυμαστός βίος της Αγίας Παρασκευής

Ο Αρχιμ. Δημήτριος Καββαδίας μιλάει για το βίο, το μαρτύριο και την αγιότητα της Αγίας Παρασκευής.