Όψεις της εκκλησιαστικής ιστορίας της Δυτικής Ρωσίας και της Ουκρανίας από τους μέσους χρόνους έως και την νεότερη περίοδο

Εισήγηση του π. Γεωργίου Ματουρέλι, Υποψήφιου Διδάκτωρα του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Το Ουκρανικό Ζήτημα: Ιστορία, εξέλιξη και προοπτικές», που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Μαθήματος «Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων» του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.