Τα πρώτα μοναστήρια του Αγίου Όρους

Ο αρχαιολόγος Ιωακείμ Παπάγγελος μιλάει για τον προμοναστικό και μοναστικό Άθω..