Παράμετροι περιστατικών σχολικής βίας

Η Ακριβή Αδαμοπούλου μιλά στην επιστημονική ημερίδα «Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μια διαδρομή στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας». Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Τρίτη 8 Απριλίου 2014
Κατηγορία:
Παιδεία
Θέμα:
Σχολική Βία